Close

Hjälpdokument.

1. Vad är Infoping?

Infoping är en mobil kommunikationsplattform. I korthet kan man beskriva tjänsten som att meddelanden med information eller frågor skickas ut tillsammans med några av våra fördefinierade svarsknappar, eller med helt egenskapade svarsknappar. Som små enkäter, där fokus ligger på att snabbt få feedback genom snyggt sammanställd statistik på det som skickats ut. Du ser alltså i realtid vilka som har läst meddelandet, vad de svarat och om de lämnat någon kommentar.

Meddelandena levereras som ett pushmeddelande till de som har appen installerad och som ett sms till de som inte har appen installerad. Även sms-mottagarna kan använda svarsknapparna.

Med Infoping kan du på ett smart sätt nå ut med information eller frågor till både enskilda mottagare och till grupper av mottagare, du bestämmer.

Genom att sätta olika behörigheter styr du vilka av dina användare som ska få skicka till, ta emot från, eller administrera de grupper du skapat.

Infoping ger dig bättre beslutsunderlag och hjälper dig att spara tid.

1.1 Kom igång med Infoping!

Ladda ned och testa Infoping på Google Play eller AppStore.

2. Smarta sms

De användare som inte installerat appen kan få alla meddelanden som ett smart sms. I smset skickas det med en länk till en mobilanpassad webbsida. Där kan mottagaren se meddelandet i sin helhet och klicka på svarsknapparna, precis som i appen.

I själva smset blir meddelandet avkortat, det gör att det bara går ut ett sms per mottagare trots att du skrivit en längre text.

sms med länk

Länkens innehåll

3. Meddelanden, grupper och konton

3.1 Pushnotis

Vi rekommenderar att du tillåter att appen Infoping får skicka pushnotiser till din telefon. Pushnotiser är en av grundfunktionerna som krävs för att du ska kunna få en så bra upplevelse så möjligt av Infoping och inte riskera att missa när du får nya meddelanden.

Se 5. Aktivera push-notiser

3.2 Menyn meddelanden

När du registrerar din telefon för Infoping skapas automatiskt ett privat konto med det namn du angett. Här samlas de privata grupper du skapat och de privata grupper andra bjudit in dig till. Om du skickat meddelanden till (eller fått från) enskilda mottagare, ligger dessa meddelanden samlade i en grupp med personens namn och profilbild.

I listan över de grupper du är med i ser du hur många medlemmar och meddelanden det finns i respektive grupp. Ordningen på grupperna styrs av när det senast skickades något till gruppen. Om du har obesvarade meddelanden så ser du det genom en siffra längst till höger på varje grupps logga.

Längst upp till vänster visas menyknappen och längst upp till höger visas "Nytt meddelande"-knappen (Se 3.5 Skicka nytt meddelande). Nytt meddelande-knappen är utgråad om du inte har sändbehörighet i någon av grupperna på ett konto. Du kan alltid skicka meddelanden från ditt privata konto.

3.2.1 Lista över konton

Högst upp i mitten ser du vilket Infopingkonto du är inne på. Om du klickar på pilen eller kontonamnet så fälls en lista ned med alla konton du är med i. Längst ned kan du skapa ett nytt Infopingkonto.

Vi rekommenderar att du skapar ett nytt konto om du planerar att använda Infoping i en organisation. Kontot kan anpassas med organisationens färger och logga och du kan skapa en gruppstruktur som speglar er organisation.

Lista över konton nedfälld

3.2.2 Skapa nytt konto

Tryck på "Skapa nytt konto" när listan över konton är utfälld enligt ovan och följ anvisningarna i appen. Du kommer att få ange kontots namn, e-post och logotyp. Logotyp är frivilligt, det går även att välja en vid ett senare tillfälle under redigera konto.

När du skapat kontot kan du skapa kontots första grupp. Se 6.2 Skapa grupp för mer information.

3.3 Stacken

Om du går in i appen när du har obesvarade meddelanden, dyker stacken upp direkt. Stacken är som en bunt med alla dina obesvarade meddelanden. Funktionen kan liknas vid att gå igenom en hög med obesvarad post.

I stacken kan du svara på meddelandena genom att trycka på svarsknapparna. Du kan även välja att snooza ett meddelande för att bli påmind om det vid ett senare tillfälle.

Om du väljer att klicka ner stacken med krysset längst upp till höger, kommer den synas längst ner när du är inne i "Meddelanden", "Sparade meddelanden" & "Mina skickade meddelanden" så länge som det finns obesvarade meddelanden som inte är snoozade.

Precis som vid smarta sms så kan meddelandets bakgrundsfärg och logga anpassas med just din organisations logga och färger. I animationen nedan syns exempel på när stacken klickas upp och hur 3 meddelanden som ligger i stacken besvaras.

3.4 Meddelandeflöde i en grupp

Om du från menyn Meddelanden klickar på en grupp kommer du att se meddelandeflödet för den gruppen. Om du har något obesvarat i den gruppen kan du besvara meddelandet direkt i flödet. Meddelandet måste således inte besvaras i stacken.

Om du ser ett meddelande du vill spara klickar du på nålen högst upp till vänster på meddelandet. Då kommer meddelandet att synas under menyn "Sparade meddelanden". Se 3.6 Sparade meddelanden

Avsändaren bestämmer vem som ska få se detaljerad statistik för meddelandet. När du besvarat ett meddelande kan du alltid se en sammanfattning av statistiken längst ner i meddelandet. Om du har rätt att se detaljerad statistik, ser du en pil till höger om snabbstatistiken som du kan trycka på.

Se 3.7 Statistik för mer detaljerad information gällande statstiken i Infoping.

Du kan ta bort ett meddelande genom att använda din telefons standardmetod (svep från höger till vänster på iPhone och tryck och håll kvar för att ta bort ett meddelande på Android). Meddelandet försvinner då bara för dig själv. Andra mottagare ser fortfarande meddelandet.

3.5 Skicka nytt meddelande

Om du är medlem i en grupp där du har sändbehörighet kan du, när du befinner dig i gruppen, trycka på "Nytt meddelande"-knappen högst upp till höger. Då skapas ett nytt föradresserat meddelande.

Om du istället trycker på "Nytt meddelande" när du ser listan med grupper du är med i, måste du själv adressera meddelandet. Tryck till höger om "Till:" för att få upp en lista av grupper du har behörighet att skicka meddelanden till. Om du inte har några tillgängliga grupper, kan du skicka meddelanden till kontakterna i din telefonbok. Om du har många grupper du kan adressera, kan du använda filterrutan för att lättare hitta gruppen. Om "Nytt meddelande"-knappen är utgråad så har du inte behörighet att skicka meddelanden till någon grupp på det kontot. Du kan alltid skicka meddelanden från ditt privata konto.

När du hittat den grupp du vill skicka meddelandet till trycker du på gruppens namn. Det finns här även möjlighet att trycka på ikonen "i" till höger om gruppens namn, för att få upp en lista över medlemmar i gruppen. Om du vill ha mer info om en medlem kan du trycka på de tre punkterna till höger om namnet och välja "Användardetaljer", du kommer då att få upp den information som finns i användarens profil.

Tryck avbryt längst upp till vänster för att komma tillbaka till läget där du kan välja gruppen. Tryck på gruppen du vill skicka ditt meddelande till och tryck på "Skriv ditt meddelande här" för att börja skriva.

På exempelbilden nedan står det "INFORMATION" längst ner. Det innebär att ditt meddelande kommer att skickas utan svarsknappar. Du kan svepa från höger till vänster för att få upp de fem senast använda svarsknapparna, eller trycka på plustecknet för att få upp alla tillgängliga svarsknappar. Se 3.8 Svarsalternativ för en förklaring av alla olika svarsknappar och information om hur man skapar egna svarsknappar.

Om du klickar på kugghjulet längst ner till vänster kommer du in i "Meddelandeinställningar". Se 3.9 Meddelandeinställningar för närmare förklaring.

För att bifoga en bild med meddelandet trycker du på kameraikonen och kan då välja mellan att ta en ny bild eller att bifoga en befintlig. Om du vill bifoga andra filer måste du skicka ditt meddelande via Infopings webbgränssnitt.

Den lilla klockan följt av 365d innebär att meddelandet går att svara på i 365 dagar från det att det skickades. Detta går att ställa in under "Meddelandeinställningar".

Den lilla gubben visar hur många mottagare som kommer att få meddelandet.

Bokstaven "T" visar hur många tecken meddelandet innehåller.

"SMS" visar hur många sms som kommer att skickas ut.

Med tangentbordsikonen längst ner till höger kan du dölja tangentbordet när det är framme.

3.6 Sparade meddelanden

Under menyn "Sparade meddelanden" syns alla dina sparade meddelanden.

3.7 Statistik

Med Infoping är att det möjligt att se statistik över hur mottagarna svarat på ett meddelande. Det finns två nivåer av statistik. Den första nivån är en sammanfattning och den kan alla se så snart meddelandet är besvarat. Den andra nivån är detaljerad statistik som är behörighetsstyrd. Som standard kan alla som är sändare i gruppen se detaljerad statistik, men detta kan avsändaren styra innan meddelandet skickas.

Vem som ska få se detaljerad statistik ställs in under meddelandeinställningar och underrubriken Avancerat (se 3.9 Meddelandeinställningar)

I bilden nedan syns den första nivån av statistiken direkt under meddelandet. Har du behörighet för detaljerad statistik kan du trycka på pilen till höger för att se se detaljerad statistik.

Här är ett exempel på detaljerad statistik med svarsalternativet stjärnor. Det går även att klicka på respektive nivå av stjärna för att se namnen på mottagarna som gett dessa stjärnor som svar.

3.8 Svarsalternativ

När du skickar meddelanden med Infoping kan du välja olika svarsalternativ (knappar) till ditt meddelande. Det går även att skapa helt egna svarsknappar. Du ser vilket svarsalternativ du valt längst ner i vyn "Skicka nytt meddelande".
Se 3.5 Skicka nytt meddelande för mer info. I exemplet nedan ser du att svarsalternativet smileys är valt.

Som avsändare är det viktigt att tänka på hur man utformar sin meddelandetext, så att den passar ihop med det svarsalternativ man valt.

Om du trycker på plustecknet till höger om smileys kommer du till en lista med andra svarsalternativ. De svarsalternativ som följer med som standard är följande:

Du väljer det svarsalternativ du vill ha genom att klicka på det.

3.8.1 Skapa egna svarsalternativ

Genom att trycka på plustecknet längst upp till höger i vyn "Svarsknappar", kan du skapa helt egna svarsalternativ med valfri text. Efter att du tryckt på plustecknet kommer du till vyn "Skapa svarsalternativ" som ser ut enligt nedan. Du skapar dina egna svarsalternativ genom att följa anvisningarna på skärmen och trycka nästa. Om du undrar något när du skapar dina egna svarsalternativ kan du trycka på det grå frågetecknet för att få se en förklaring över de alternativ du har att välja mellan på skärmen.

Knappar/Kryssrutor
Du skapar egna knappar som mottagarna kan välja mellan. Du kommer senare att få bestämma om mottagarna bara ska kunna trycka på en av knapparna eller välja fler (vid flerval blir det kryssrutor istället för knappar).

Siffervärde
Du kommer att få välja ett intervall i vilket mottagarna ska välja en siffra. Här kan du få fram medelvärde, median och summa.

Boka datum
Du väljer x antal datum. Mottagarna kan sedan svara Ja, (Ja)* eller Nej på respektive datum. Du får en sammanställning över hur många som svarar Ja resp datum. * (Ja) betyder "Ja men helst inte".

När du är klar med ditt svarsalternativ får du ange en rubrik (denna rubrik syns bara i din lista av svarsknappar, samt i den detaljerade statistiken). Dina nya svarsknappar läggs automatiskt till det meddelandet du precis skapat.

Det går att skicka enkäter med Infoping. Detta kan dock endast göras via webbgränssnittet se 7.7.2 Skapa enkäter.

3.9 Meddelandeinställningar

LEVERANSTYP OCH KOMMENTARER
Under leveranstyp har du 6 olika alternativ där du kan välja hur meddelandet ska skickas ut.

* smart sms, texten är trunkerad så att det endast går ut ett (1) sms, en länk till meddelandet bifogas så att mottagaren kan läsa meddelandet i sin helhet och trycka på svarsknapparna Se 2 Smarta sms för mer info.
** en länk till meddelandet bifogas så att mottagaren kan trycka på svarsknapparna. Om meddelandet är av typen "Information" dvs utan svarsknappar, bifogas ingen länk

Tillåt kommentar - Aktivera den här inställningen om du vill att mottagarna ska kunna lämna en kommentar på det meddelande du skickar. Kommentarerna syns i statistiken.

SLUTTID OCH PÅMINNELSER
Sluttid - Ställ in sista svarsdatum/tid för meddelandet.

Påminnelser efter skickat - Skicka påminnelse en viss tid efter att meddelandet skickats ut (gäller endast de som inte svarat). Påminnelsen skickas ut via en pushnotis om mottagaren har appen, annars går den ut som ett smart sms.

Påminnleser innan sluttid - Skicka påminnelse om att svarstiden går ut (gäller endast de mottagare som inte svarat). Påminnelsen går ut via en pushnotis om mottagaren har appen, annars går den ut som ett smart sms.

SVARA JA FÖRST
Går bara att ställa in om du valt "Svara Ja först" som svarsalternativ.

Visa alla vem som svarat Ja - Alla mottagare kan se vilka personer som svarat Ja först

Hur många ska kunna svara? - Bestäm hur många som ska kunna svara Ja (alla kan svara Ja men bara x antal räknas som att de svarat först).

AVANCERAT
Se detaljerad statistik - Bestäm vilka som ska kunna se statistiksidan

Push vid svar - Slå på denna om du vill få en pushnotis varje gång någon trycker på svarsknapparna

SPARA SOM STANDARD
Tryck på knappen för att spara inställningarna du gjort på den här sidan för alla kommande meddelanden.

Om du bara trycker på "spara" längst upp till höger, gäller inställningarna bara det meddelande du håller på med just nu.

4. Min profil

4.1 Profilbild

I den här vyn kan du lägga till eller byta din profilbild. Du kan antingen välj att ta en ny bild eller välja en befintlig från din telefon. För att lägga till eller ändra bild så klickar du i rutan högst upp till vänster och följer anvisningarna i appen. Glöm inte att spara dina ändringar längst upp till höger.

4.2 Telefonnummer & namn

I samma vy ser du även ditt telefonnummer och namn. Telefonnumret går inte att ändra, om du bytt nummer behöver du registrera om appen samt se till så att ditt nya nummer bli tillagt i dina befintliga grupper. Du kan ändra ditt namn. Glöm inte att spara dina ändringar längst upp till höger.

4.3 Skriv något om dig själv

Här kan du skriva något om dig själv. Glöm inte att spara dina ändringar längst upp till höger.

4.4 Språkval

Här ställer du in vilket språk du vill ha i appen. Klicka på raden för att välja ett annat språk.

4.5 Bekräfta webbinloggning

När du loggar in på webbgränssnittet via infoping.se öppnar du Infoping-appen, går till Min profil och trycker på "BEKRÄFTA WEBBINLOGGNING" för att godkänna inloggningen.

5. Aktivera pushnotiser

Du bör tillåta att Infoping-appen får ta emot pushnotiser så att du inte missar viktiga meddelanden.

iPhone/iOS
Push-notiser administreras i Inställningar > Notiser > Infoping. Välj Banderoller eller Notiser. Slå på Appsymbolbricka. Slå på Visa i Notiscenter. Slå på Visa vid låst skärm.

Android
När appen installeras aktiveras push-notiser automatiskt. Push-notiser administreras i Inställningar > Appar/Programhantera > Infoping > Visa meddelanden. Inställningarna kan ha lite olika namn på olika Androidtelefoner.

6. Hantera grupper och medlemmar

6.1 Grupp, konton och behörighetssystem

Om du vill använda Infoping för att skicka ut meddelanden till flera mottagare kan du skapa en grupp med mottagare. Om ni planerar att använda Infoping i en organisation, rekommenderar vi att ni börjar med att skapa ett nytt Infopingkonto för den organisationen. Det går då att anpassa meddelandena så att de får organisationens färger och logga. Se 3.2.2 Skapa nytt konto.

Det är även möjligt att skapa undergrupper genom att gå in i en grupp och trycka på "Skapa undergrupp" längst ner till höger. Med hjälp av undergrupper kan du spegla din organisations struktur i Infoping. Undergrupper kan även användas om man vill ha samma behörigheter i flera grupper då admin- och sändbehörigheter ärvs nedåt. Gruppens inställningar (färger, logga mm), ärvs också nedåt men kan ändras på varje grupp. Se 7.9.1 Inställningar för grupp för hur man ändrar inställningar på en grupp.

Varje medlem i en grupp kan ha följande behörigheter

Tänk på att behörigheterna "administratör" och "sändare" ärvs ner till undergrupper. Behörigheten mottagare ärvs inte.

Om du ska lägga till många grupper eller medlemmar rekommenderar vi att du loggar in på webbgränssnittet via infoping.se på din dator. Se 7.1 Logga in på infoping.se.

Det finns möjlighet att integrera Infoping med ert befintliga verksamhetssystem via vårt API. Kontakta oss för mer information.

6.2 Skapa grupp

När du är på ett konto i menyn "Meddelanden" kan du trycka på "Skapa grupp" längst ner till höger, ange gruppens namn och klicka OK.

Du kommer nu komma till gruppens inställningssida. Under rubrikerna "Administratörer" och "Medlemmar" kan man lägga till, ta bort och styra behörigheter för respektive medlem. I exemplet nedan har jag döpt gruppen till "Demo". Vidare syns det att gruppen har tre medlemmar (se 6.3 Lägga till medlem i grupp ). Du sparar dina ändringar genom att trycka på spara längst upp till höger.

Redigera grupp

6.3 Lägga till medlem i en grupp

För att lägga till en medlem eller administratör trycker du på "Lägg till admin" respektive "lägg till medlem" till höger om rubrikerna "Administratör" eller "Medlemmar".

Det spelar egentligen ingen roll om du väljer "Lägg till admin" eller "Lägg till medlem", det går att tilldela eller ta bort alla behörigheter oavsett. Men om du använder "Lägg till admin" blir personen automatiskt administratör och mottagare, trycker du på "Lägg till medlem" så blir denne automatiskt bara mottagare. Administratörerna syns under båda rubrikerna, anledningen till att vi har en separat rubrik för administratörer är att man snabbt ska kunna se vilka som har rätt att administrera en grupp.

Efter att du tryckt på "Lägg till admin" eller "Lägg till medlem" finns det tre olika sätt att lägga till användare på. I den första vyn "medlemmar" listas alla medlemmar som redan finns under kontot och dess undergrupper. Om du klickar på pilen till höger kommer du till "kontakter". Här kan du lägga till en medlem från dina telefonkontakter. I sista vyn längst till höger kan du manuellt skriva in det telefonnummer och namn som ska läggas till i Infoping-gruppen.

Finns det flera personer med samma namn kan du se vem som är vem genom att klicka på de tre prickarna längst till höger. Tryck sedan på "Användardetaljer".

För att välja en användare trycker du på namnet så att det blir en bock i den runda cirkeln. Tryck sedan på "Lägg till" längst upp till höger för att lägga till medlemmen till gruppen. Det går att välja flera personer samtidigt innan du trycker på "Lägg till".

Lägg till från medlemmar

Lägg till från telefonens kontakter

Lägg till manuellt

6.3.1 Redigera en medlem i en grupp

På bilden nedan finns det ett antal medlemmar i gruppen "Matchtider". För att redigera en medlems behörigheter trycker du på de tre gråa punkterna till höger om medlemmens namn. De medlemmar som har en liten Infopingikon är sändare i gruppen. Om ikonen är grå, eller om namnet är grått, betyder det att sänd- eller adminbehörigheten är ärvd från överliggande grupp. En medlem som är kursiv, har inga behörigheter alls.

Redigera grupp

På bilden nedan kan du välja de behörigheter som medlemmen ska ha i gruppen. Här finns även möjlighet att radera medlemmen från gruppen. Spara ändringarna genom att trycka på spara längst upp till höger.

Redigera medlem

6.4 Byta logotyp på en grupp

För att byta logotyp gå via menyn "Meddelanden" och klicka på "Redigera konto" längst ner till vänster. Klicka sedan på den befintliga logotypen och följ anvisningarna i appen.

Rekommenderad storlek på logotypen är 300 * 300 pixlar och formatet bör vara jpg eller png. Logotypen ärvs ner till alla undergrupper, det är även möjligt att sätta en egen logotyp på en undergrupp.

6.5 Skapa undergrupp

Om du vill skapa en undergrupp till en redan befintlig grupp, gå in i gruppen genom att i menyn välja "Meddelanden" och trycka på gruppen. Tryck sedan på "Skapa undergrupp" längst ner till höger. På detta sätt kan du på ett enkelt sätt spegla din organisations organisationsschema.

6.6 Hantera befintlig grupp

Om du vill redigera en befintlig grupp, gå via menyn "Meddelanden" och tryck på den grupp du vill redigera. Tryck sedan på "Redigera grupp" längst ner till vänster. Det krävs att du är administratör för gruppen för att du ska se "Redigera grupp"

7. Administrera Infoping i webbgränssnittet

På infoping.net kan du logga in på ditt Infoping-konto via datorn. Här kan du kan du t.ex skapa nytt konto, bläddra bland dina befintliga konton, redigera konton och grupper och skicka meddelanden.

Vidare så kan du se statistik för ett konto, du kan gå in i webbappen, hantera svarsalternativ och se gruppstrukturen.

7.1 Logga in på infoping.net

På infoping.net klickar du på "LOGGA IN" i menyn. Du loggar in med ditt mobilnummer.

Du kan antingen verifiera din inloggning genom en kod som kommer i ett sms eller så kan du bekräfta inloggningen via en knapp i Infoping-appen. När du gjort ditt val, fyll i ditt mobilnummer och tryck på "STARTA INLOGGNING".

Om du valt att logga in med en smskod så kommer du inom kort att få ett sms till din mobiltelefon. Knappa in koden i webbläsaren.

Om du valt att verifiera inloggningen med hjälp av Infoping-appen behöver du trycka på knappen "BEKRÄFTA WEBBINLOGGNING" som du hittar under "Min profil" i Infoping-appen.

7.2 Skapa konto

Vi rekommenderar att du skapar ett nytt konto om du planerar att använda Infoping i en organisation eller om du vill att flera användare ska kunna administrera kontot. Ditt privata konto innehåller ett antal begränsningar som inte gör det lämpligt att använda inom en organisation.

För att skapa ett nytt konto klickar du på "+Skapa nytt konto" uppe till vänster och följer instruktionerna på skärmen.

7.3 Redigera konto

För att redigera ett konto väljer du först det konto du vill redigera i rullisten längst upp till vänster på sidan, klicka sedan på "Redigera konto" under rullisten.

7.3.1 Kontonamn

Namnet på kontot.

7.3.2 Sms-från-namn

Bestämmer vilket från-namn de sms som skickas ut kommer att få, alltså vilket namn/organisation sms:en kommer från. Det du sätter här ärvs neråt på grupperna men kan trumfas på respektive grupps inställningar. Max 11 tecken, kan enbart innehålla bokstäver och siffror. Det går inte att sätta ett från-namn på ett privat konto, sms:en från ett privat konto kommer alltid från ditt telefonnummer.

7.3.3 Ledtext för smarta sms

Detta avser textraden som står ovanför länken i det smarta smset. Om du lämnar fältet blankt kommer systemet lägga till standard text "Läs hela meddelandet:"

Meddelandetexten i smset klipps så att det ska få plats i ett sms (max 160 secken). Ledtexten ska guida mottagaren att klicka på länken som tar dem till en webbsida där de kan läsa hela meddelandet (och ge feedback).

7.3.4 Logotyp och färger

Logotyp och färger används för att kundanpassa meddelanden som skickas från kontot. Logotypen ska vara kvadratisk, helst i PNG format och inte mer än 100kb. Färgerna anges i hexadecimalt format i 6 tecken där den inledande # inte ska vara med. T.ex 000000 för svart. Bakgrundsfärg används bakom själva meddelandet och på svarsknapparna. Förgrundsfärg är texten på knapparna. Tänk på att förgrundsfärgen måste skilja sig ordentligt från bakgrundsfärgen, så att det går att läsa texten på knapparna.

7.3.5 Fakturauppgifter

Här anger du adress, postkod, stad, e-post och organisationsnummer dit du vill att din faktura ska skickas. Vi skickar alltid pdf- eller elektronisk faktura i första hand.

7.3.6 Radera kontot

Välj det konto du vill radera i rullistan till vänster och klicka på "Redigera konto", klicka sdan på "Radera kontot" längst upp till höger.

7.3.7 Hantera administratörer

När du klickat på Redigera konto till vänster kommer du att se två flikar, "Redigera konto" och "Hantera administratörer" på höger sida. På fliken "Hantera admininistratörer" kan du lägga till, ta bort eller redigera administratörer för kontot. Observera att det inte går att hantera administratörer på ditt privata konto.

7.4 Statistik

Du kan antingen se statistik för hela kontot eller för en grupp under kontot. Du behöver ha adminbehörighet på kontot eller i den grupp du vill se statistik för.

7.4.1 Statistik för ett konto

För att se statistik för hela kontot väljer du det konto du vill se statistik för i rulllisten högst upp till vänster. Klicka sedan på knappen "Statistik".

7.4.2 Statistik för en grupp

För att se statistik för en grupp väljer du gruppen under gruppstrukturen till vänster, klicka sdan på fliken "Statistik" på högra sidan. Statistikfliken syns bara om du är administratör i gruppen.

7.5 Öppna webbapp

Klicka på "Öppna webbapp" till vänster för att komma till en vy som är likadan som Infoping-appen till iPhone och Android-telefoner. Här kan du alltså navigera dig runt precis som i appen.

7.6 Skicka nytt meddelande

För att skicka ett nytt meddelande från webbgränssnittet, klicka på "Skicka nytt medelande" i menyn till vänster och skriv in gruppen du vill skicka till i "Till-fältet". Du kan även klicka direkt på en grupp i gruppstrukturen som du har sändbehörighet i för att få upp samma sändformulär men med gruppen föradresserad.

Så här ser sändformuläret ut.

7.6.1 Till-fältet

Här skriver du in namnet på gruppen eller personen du vill skicka till. Om du vill skicka ett meddelande till någon som inte redan finns i Infoping kan du skriva mobilnumret och trycka enter. (Du kan även lägga till ett namn om du vill, skriv då mobilnumret mellanslag namnet.)

7.6.2 Meddelande

Skriv den text du vill ska stå i meddelandet. Om du vill bifoga bild eller fil, exempelvis en pdf så klickar du på gemet högst upp till höger och letar upp filen på din dator. Om du vill att samma meddelandetext ska finnas kvar varje gång du går in på det här formuläret kan du bocka i "låt meddelandetext stå"

7.6.3 Lägg till möjlighet att lämna kommentar

Om du vill att mottagaren ska få möjlighet att lämna en kommentar på ditt meddelande, bocka för "Lägg till möjlighet att lämna kommentar."

7.6.4 Svarsalternativ

Här väljer du vilket svarsalternativ/svarsknappar du vill skicka med ditt meddelande. Se 3.8 Svarsalternativ för att läsa mer om de standardknappar som finns i Infoping. Om du vill skapa egna svarsalternativ kan du läsa mer här: 7.7 Hantera svarsalternativ.

7.6.5 Leveranstyp

Välj hur du vill att ditt meddelande ska levereras.

*smart sms, texten är trunkerad så att det endast går ut ett (1) sms, en länk till meddelandet bifogas så att mottagaren kan läsa meddelandet i sin helhet och trycka på svarsknapparna
**en länk till meddelandet bifogas så att mottagaren kan trycka på svarsknapparna. Om meddelandet är av typen "Information" dvs utan svarsknappar, bifogas ingen länk

7.6.6 Se detaljerad statistik

Här bestämmer du vilka som ska få se detaljerad statistik på meddelandet.

7.6.7 Sluttid och påminnelser

Under fliken avancerat på meddelandeformuläret hittar du ytterligare inställningar.

Sluttid - Ställ in sista svarsdatum/tid för meddelandet. Efter att sluttiden passerat går det inte längre att svara på meddelandet och meddelandet dyker heller inte upp i stacken på appen.

Påminn efter skickat - Skicka påminnelse en viss tid efter att meddelandet skickats ut (gäller endast de som inte svarat). Påminnelsen skickas ut via en pushnotis.

Påminnleser innan sluttid - Skicka påminnelse om att svarstiden går ut (gäller endast de mottagare som inte svarat). Påminnelsen går ut som en pushnotis med sms fallback till de som läst meddelandet men inte svarat. Påminnelsen går ut som ett sms direkt till de som inte ens läst meddelandet.

7.6.8 Push vid svar

Bocka i rutan om du vill få ett push när någon av mottagarna svarar på meddelandet du skickat ut

7.6.9 Schemalägga meddelanden

Om du vill schemalägga ett meddelande för att skickas iväg vid ett senare tillfälle så anger du datum och tidpunkt för när du vill att meddelandet ska gå iväg.

7.6.10 Förhandsgranska meddelande

Om rutan är ibockad kommer du att få upp en förhandsgranskning varje gång du skickar ett meddelande via webbgränssnittet.

7.7 Hantera svarsalternativ

Under menyn "Hantera svarsalternativ" kan du se alla tillgängliga svarsalternativ. De svarsalternativ du skapat själv går att ta bort genom att trycka på "ta bort". Standardknapparna går inte att ta bort.

7.7.1 Skapa svarsalternativ

För att skapa nya svarsalternativ, klicka på "Skapa nytt svarsalternativ" och följ anvisningarna.

Knappar/Kryssrutor
Du skapar egna knappar som mottagarna kan välja mellan. Om du lägger till fler än en knapp dyker valet "Multipla svar" upp. Kryssar du i "Multipla svar" kommer mottagarna att kunna välja flera av dina svarsalternativ (det blir då kryssrutor istället för knappar).

Siffervärde
Du får välja ett intervall i vilket mottagarna ska välja en siffra. Här kan du få fram medelvärde, median och summa.

Boka datum
Du väljer x antal datum. Mottagarna kan sedan svara Ja, (Ja)* eller Nej på respektive datum. Du får en sammanställning över hur många som svarar Ja på resp datum.
* (Ja) betyder "Ja men helst inte".

7.7.2 Skapa enkäter

På fliken "Enkäter" kan du skapa fler frågor med olika svarsalternativ, dessa kan du sedan bifoga till ett meddelande.

Klicka på "Skapa ny enkät" och namnge din enkät.
Skriv sedan en rubrik och en fråga (det är möjligt att skriva frågan direkt i rubrikfältet och lämna meddelandefältet tomt), välj vilka svarsknappar frågan ska ha och spara. Upprepa proceduren om du vill ha flera frågor.

Vill du ha nya svarsknappar som inte redan finns måste du först skapa dem på fliken "Svarsalternativ".

Du ser din enkät i sin helhet på höger sida, om du vill ändra något klickar du på "Redigera". Frågan dyker då upp i redigerbart läge till vänster.

När du är klar med din enkät klickar du på "Skapa meddelande med vald enkät", adresserar och skriver ditt meddelande, sen klickar du på "Skicka meddelande".

7.8 Skickade meddelanden och statistik

För att se skickade meddelanden för alla grupper på ett konto kan du klicka på "Skicka nytt meddelande" så kommer du se de meddelanden som du har behörighet att se under skicka-formuläret.

Du kan även klicka på en specifik grupp för att se skickade meddelanden för just den gruppen.

Nedan ett exempel på hur en lista över skickade meddelanden ser ut. Du kan expandera respektive meddelande genom att klicka någonstans på raden för det meddelandet. Det kommer då fram mer detaljerad information om meddelandet.

Om du klickar längst ut till höger på cirkeldiagrammet kommer du till detaljerad statistik för meddelandet (i webbappen).

7.9 Skapa grupp

Klicka på "Skapa ny grupp" vid gruppstrukturen till höger på skärmen för att skapa en ny grupp.

Har du en grupp markerad i gruppstrukturen skapas din nya grupp som en undergrupp till den markerade gruppen.

Vill du istället skapa en grupp parallellt med de andra, nollställer du eventuell markering genom att klicka på ordet "Gruppstruktur", innan du skapar din grupp.

Undergrupper ärver admin- och sändrättigheter från gruppen över. Inställningar ärvs också från den överliggande gruppen (men kan ställas in separat i varje grupp). Undergrupper är smidiga för att hålla ordning i gruppstrukturen genom att spegla den verkliga organisationens struktur.

7.9.1 Inställningar för grupp

Markera gruppen i gruppstrukturen till höger och klicka på fliken "Redigera grupp", här hittar du "Inställningar för grupp".

7.9.2 Öppen att gå med i via sms

En Infoping-grupp kan vara öppen för användare att själva gå med i och gå ur via en sms-kod.

I webbgränssnittet gör du en grupp öppen och bestämmer sms-kod genom att klicka på "Redigera grupp" och sedan "Inställningar för grupp", välj "På" vid rubriken "Öppen att gå med i via sms". Den sms-kod du anger måste vara unik för att den ska gå att spara.

När gruppen är öppen kan alla som vill, bli medlem genom att skicka ett sms till 71611 med texten "PING [sms-kod] namn". För att gå ur skickar de "END [sms-kod]".

Du ser tydligt att en grupp är öppen på den gröna skylten som visas när så är fallet.

7.9.3 Gå ur en Öppen grupp

Öppna grupper låter medlemmar gå ur gruppen själva om de vill.

Det kan göras genom att skicka ett sms till 71611 med texten "END [sms-kod]".
Exempel: END FREDAGSFIKA

7.9.4 Hantera användare i gruppen

Här kan du lägga till, redigera och ta bort medlemmar. Du kan även ändra behörighet på medlemmarna.

7.9.5 Lägga till medlemmar

Klicka på "+ Lägg till medlemmar". Fyll i mobilnummer samt namn enligt formatet "0701234567 Namn". Du kan lägga till fler nummer samtidigt genom att lägga in dem på egna rader i textfältet. Eventuella mellanslag och bindestreck i numret städas bort automatiskt. Ska du lägga till ett utländskt nummer måste du ange landskod.

Du kan kopiera användare från befintliga listor, som t.ex. Excel eller andra externa dokument, sedan klistra in i det textfältet där du lägger till medlemmar. Det du behöver tänka på när du lägger till fler nummer samtidigt är att varje användare ska separeras med en radbrytning.

Du kan även lägga till användare genom att ladda upp en Excel eller txt-fil. Filen får endast innehålla två kolumner och namn och nummer måste ligga i varsin kolumn. Om du bara har telefonnummer så behöver du lägga in alla nummer i namnkolumnen också, då behöver du ha en rubrik på respektive kolumn högst upp: Name och Number. Klicka på "Klicka här för att ladda upp fil" och leta upp din fil.

Att tänka på om du har telefonnummer med annan landskod så behöver + stå före landskoden, det fungerar inte med 00. Exempel: 00358 fungerar ej, men +358 fungerar.

7.9.6 Användarbehörigheter i webbgränssnittet

Bockrutorna till höger om varje användare är behörigheter.

= Administratör ger rätt att administrera gruppen. Administrering kan ske via "Redigera grupp" i appen eller via webgränssnittet på infoping.se

= Sändare ger rätt att skicka meddelanden till gruppen. De grupper du har behörighet att skicka till finns tillgängliga när du skapar ett nytt meddelande.

= Mottagare kan besvara meddelanden och får push-notis när det kommer ett nytt meddelande (eller sms om användaren inte har appen installerad). Denna behörighet är aktiveras automatiskt när du lägger till en ny medlem i en grupp.

Om en medlem är sändare men inte mottagare kan denne läsa alla meddelanden som skickas till gruppen genom att gå in i gruppens meddelandeflöde. Men det skickas inte någon push-notis och meddelandet kan inte besvaras.

Administratörs- och Sändbehörigheter ärvs ner till undergrupper. Medlemmar som har ärvts ovanifrån visas i grå text. Ärvda behörigheter går inte att ändra, de måste ändras i den ovanliggande gruppen som behörigheten ärvts från. Detta gäller även om medlemmen ska tas bort.

7.9.7 Ta bort medlemmar ur en grupp

Längst ner till höger under listan med medlemmar finns en soptunna. Klicka på den och och bocka sedan i vilka medlemmar du vill ta bort från gruppen. Klicka på den röda knappen "TA BORT MEDLEMMAR" för att ta bort de markerade medlemmarna ur gruppen.

Observera att du inte kan ta bort ärvda medlemmar, dessa måste tas bort i överliggande grupp där de ursprungligen är inlagda.

7.9.8 Välkomstmeddelande (Sticky)

Du kan skapa ett meddelande som automatiskt går ut till alla medlemmar som läggs till i gruppen (vare sig de läggs till av någon administratör eller om de sms:ar in sig i en öppen grupp).

Skicka ett meddelande till gruppen. Klicka på knappen "Öppna webbapp" i menyn och gå till meddelandet. Högst upp till höger på meddelandet (bredvid tidsstämpeln) finns en liten pil. Klicka på pilen och sedan på "Sticky". Om du inte längre vill att meddelandet ska skickas till nya gruppmedlemmar, klicka på "Sticky" igen.

8. Batchutskick

Med hjälp av batchutskick kan du göra personliga utskick och skicka meddelanden till flera personer utan att först lägga upp dem i en grupp.

Namn, telefonnummer och eventuell annan information hämtas från en fil som du laddar upp på batchfliken.

8.1 Sändrättigheter

Se till att du är sändare i den grupp du vill göra utskick från. Se 7.5 Användarbehörigheter i webbgränssnittet

8.2 Textmall

Första gången du gör ett utskick måste du skapa en textmall. Textmallen innehåller själva texten i meddelandet.

Du kan skapa flera olika textmallar för olika typer av utskick.

8.2.1 Infoga information från fil

I textmallen kan du infoga information från filen du ska ladda upp. Detta görs genom att använda "taggar". Om du t.ex. vill infoga namnet från kolumnen "förnamn" i din fil skriver du {LIST{förnamn}}

8.2.2 Avancerad textmall

Det går att göra mer avancerade textmallar. Vi rekommenderar dock bara att man gör det om man förstår syntaxen till fullo.

Syntax {what(v1)(v2){name}}

Om textsträngen inte finns med i datat man skickar, tas den bort från texten


Exempel:

Källfil

Textmall

Resultat

8.3 Källfil

När du skapat (eller valt) textmall, klickar du på "ladda upp fil här" för att importera din fil. Kolumnrubriken där telefonnumret står måste innehålla "tel", "mob", "cell" eller "tfn".
Följande filformat stödjs:

Filen får innehålla maximalt 19 kolumner.

När filen är uppladdad får du en statusruta, här ser du ifall filen innehöll några ofullständiga rader (tex saknat telefonnummer)

Du kan hålla musen över meddelandetexten för att se att det blev som du tänkt dig.

8.4 Schemalägga utskicken och ändra inställningar

Om du vill ändra inställningar för batchen klickar du på "Inställningar för vald batch".

Här kan du ändra namnet som syns i listan över alla batchar, tid för när utskicket ska göras, leveranstyp, vem som ska kunna se detaljerad statistik och om mottagaren ska kunna lämna en kommentar. Du kan även ställa in påminnelser. Glöm inte att spara när du är klar.

Endel av inställningarna går att ändra för enskilda rader. Detta gör du genom att klicka på editeraikonen längst till höger på varje rad (när du har stängt batchinställningarna)

8.5 Skicka

När du är klar med alla inställningar trycker du på "Skicka meddelanden". Om tiden för utskicket har passerat går det iväg direkt. I annat fall schemaläggs det fram till det datum/tid du angivit. Om du vill ändra något klickar du på "återta schemaläggning", det går inte att återta meddelanden som redan skickats ut.

Vid "Infopingstatus" ser du status på utskicket, t.ex. ”skickat”, ”mottaget” eller mottagarens svar och ev kommentar.

9. Hjälp & Support

Om du behöver hjälp eller har frågor kontakta oss på e-post support@infoping.se